Certificering og kontrol – så du kan være tryg ..

Hvad er indeklima?

Indeklima i en bygning afhænger af både udefra kommende og indendørs kilder til mangeartede fysiske, emiske, og biologiske påvirkninger. Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre. Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader. Da vi danskere opholder os 80-90% af tiden indendørs, er det relevant at fokusere på indeklimaets virkning på helbredet, både på kort og på langt sigt.

Arbejdet er vigtigt, men kan også være svært ...

Tilknytningen til arbejdsmarkedet er - som for alle andre - vigtigt for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed af personlige og økonomiske årsager. Da personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed oplever meget forskellige forløb, håndteres eventuelle problemer i forbindelse med arbejdet bedst individuelt – mellem den ansatte og arbejdspladsen - men grundlæggende er det meget vigtigt at indeklimaet og den daglige rengøring bliver udført med de rigtige rengøringsmidler og den rigtige know-how.

Det anslås at 4-5 procent af kræfttilfælde herhjemme skyldes risikofaktorer i arbejdsmiljøet. De hyppigst arbejdsrelaterede kræftformer er:

  • Kræft i næse og bihule

  • Kræft i strube

  • Lungekræft

  • Kræft i lungehinder

  • Urinsvejskræft

  • Leverkræft

  • Blodkræft

  • Lymfekræft

 

475 tilfælde af arbejdsrelaterede kræfttilfælde kan årligt forebygges, hvis man i arbejdsmiljøet havde undgået udsættelse for de stoffer, der med sikkerhed er kræftfremkaldende i mennesker. Dertil kommer andre relaterede risici såsom udsættelse for natarbejde, stråling og stillesiddende arbejde. Der er stadig behov for mere viden om arbejdsmiljøets betydning for udvikling af kræft. ny viden om kemiske stoffers mulige kræftfremkaldende virkning medfører, at der løbende ændres på kravene til forebyggende foranstaltninger på arbejdspladser, derfor bruger vi kun svanemærket og blomsten mærket produkter.

 

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De gør det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

Danmarks officielle miljømærker står for
… skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus
… skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og din sundhed
... stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling
... certificering og kontrol – så du kan være tryg

 

… skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus
Vi ser på helheden og forbrugets samlede miljøbelastning. Netop helheden er Svanens og Blomstens styrke. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen når kravene til miljømærkede produktet fastsættes. Det er vigtigt for at kunne mindske den samlede miljøbelastning. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også krav til produktegenskaber for at sikre kvalitet og holdbarhed.

… skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og din sundhed
Vi stiller skrappe krav til kemikalier. Det er både godt for din sundhed, for de mennesker der fremstiller produkterne og for miljøet i dag og for fremtiden.

... stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling
Vi strammer kravene for at skabe bæredygtig udvikling. Kravene til miljømærkede produkter og serviceydelser evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og serviceydelser revurderes og dokumentere, at de lever op til de nye krav. Når du vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

... certificering og kontrol – så du kan være tryg
For at et produkt kan bære Svanen eller Blomsten, skal produktet igennem en omfattende certificeringsproces hos Miljømærkning Danmark – med dokumentation og kontrol af, at det lever op til de fastsatte krav.

Du finder Svanen og Blomsten på mere end 12.000 forskelige produkter og serviceydelser – lige fra sæbe, vaskepulver, husholdningspapir, legetøj, byggeprodukter, el-artikler og møbler til miljømærkede serviceydelser som f.eks. rengøring, trykkerier og hoteller. Når du vælger et produkt mærket med Svanen eller Blomsten er du med til at mindske miljøbelastningen – og uanset hvilket produkt du vælger kan du være sikker på at de er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.

 

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997.
EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten.