Rengøringsservice til hele erhvervslivet ...

RENGØRINGSSERVICE

 

​Hvad er indeklima?

Indeklima i en bygning afhænger af både udefra kommende og indendørs kilder til mangeartede fysiske, emiske, og biologiske påvirkninger. Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre. Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader. Da vi danskere opholder os 80-90% af tiden indendørs, er det relevant at fokusere på indeklimaets virkning på helbredet, både på kort og på langt sigt.

Arbejdet er vigtigt, men kan også være svært ...

Tilknytningen til arbejdsmarkedet er - som for alle andre - vigtig for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed af personlige og økonomiske årsager. Da personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed oplever meget forskellige forløb, håndteres eventuelle problemer i forbindelse med arbejdet bedst individuelt – mellem den ansatte og arbejdspladsen - men grundlæggende er det meget vigtigt at indeklimaet og den daglige rengøring bliver udført med de rigtige rengøringsmidler og den rigtige know-how.

Vi tilbyder både dagligrengøring, hoved- & håndværkerrengøring samt butiks- & supermarkedrengøring.

desuden tilbyder vi facility service.